Borys Budka nowym ministrem sprawiedliwości

Borys Budka został dziś powołany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, na urząd ministra sprawiedliwości. 

Borys Budka, (37 lat), jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację radcowską i rozpoczął w 2007 roku praktykę w tym zawodzie. W 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na podstawie rozprawy „Kwalifikacje pracownicze w stosunku pracy” uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością w polityce zatrudnienia. Od ukończenia studiów pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Wykładał też na uczelniach m.in. we Francji i Rumunii.

Od 2002 r. przez prawie dziewięć lat był radnym Rady Miejskiej w Zabrzu. Obecnie mieszka w Gliwicach, gdzie w ostatnich wyborach samorządowych kandydował na urząd prezydenta miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Posłem PO został w 2011 r. Wielokrotnie reprezentował Sejm w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.  Biegle mówi po angielsku i po włosku. Jego hobby jest bieganie, startuje w maratonach. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/