Brytyjscy adwokaci interweniują w sprawie sędziego Tuleyi

Rada Adwokacka dla Anglii i Walii (Bar Council) oraz Komisja Praw Człowieka Adwokatury Anglii i Walii (Bar Human Rights Committee) wystosowały do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków Senatu i Sejmu pismo przed wyznaczonym na 5 października 2020 r. terminem rozprawy z wniosku Prokuratury Krajowej do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu sędziego Igora Tuleya.

W piśmie wezwano władze do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezzwłocznego wycofania arbitralnego wniosku przeciwko sędziemu Tuleyi, przypominając, że obie organizacje są „skonsternowane faktem, że rozprawa ma odbyć się przed Izbą Dyscyplinarną pomimo wyraźnego orzeczenia Sądu Najwyższego, że nie jest ona „sądem” w rozumieniu zarówno prawa polskiego jak i unijnego. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 8 kwietnia 2020 r. Polska została zobowiązana do zawieszenia przepisów legislacyjnych stanowiących podstawę dla jurysdykcji Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów oraz do powstrzymania się od kierowania spraw w toku przed skład, który nie spełnia wymogów niezawisłości określonych przez TSUE.”

Jak dalej stwierdzają autorzy listu: „W tym świetle ponownie wyrażamy nasze poważne zaniepokojenie faktem, że procedowanie wniosku w sprawie Sędziego Tulei jest nie tylko niezgodne z prawem, ale stanowi nieakceptowalny odwet za jego działania polegające na obronie praworządności w Polsce oraz wpisuje się w serię środków, które godzą w istotę niezawisłości polskiego sądownictwa i w sposób fundamentalny naruszają praworządność w Polsce.”

Czytaj: pełna treść pisma w języku polskim

To trzecie pismo, jakie organizacje skierowały do polskich władz w tej sprawie. Organizacje po raz pierwszy napisały do polskich władz 19 marca 2020 r. w sprawie pogłębiającego się kryzysu praworządności w kraju, w tym co do postępowania przeciwko sędziemu Tuleya. Drugi list został skierowany 8 czerwca 2020 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski