CCBE o sytuacji zawodów prawniczych w Turcji

W dniu obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia 2020 roku, CCBE wydało oświadczenie, w którym potępia trwające prześladowania prawników w Turcji.

Niedawno świat opłakiwał stratę Ebru Timtik, tureckiej prawniczki, obrończyni praw człowieka, która zmarła w więzieniu po 238 dniach strajku głodowego, w czasie którego domagała się uczciwego procesu. Około 55 adwokatów i aplikantów zostało aresztowanych w Ankarze 11 września 2020 roku pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej w związku z reprezentacją swoich klientów. Chociaż stan wyjątkowy w Turcji został zniesiony w lipcu 2018 roku, nadal trwają prześladowania prawników, w tym masowe aresztowania, niesprawiedliwe procesy i surowe wyroki.

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami, od lipca 2016 roku:
- ponad 1500 prawników było ściganych;
- ponad 600 prawników zostało aresztowanych;
- ponad 400 prawników zostało skazanych na karę długoletniego więzienia - średnia długość kary więzienia wynosi 7 lat.

CCBE w oświadczeniu po raz kolejny podkreśla, że niezależność zawodu prawnika jest istotnym elementem utrzymania praworządności w wolnym społeczeństwie. Prawnicy odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

CCBE wzywa władze tureckie do utrzymania praworządności poprzez zaprzestanie prześladowania prawników i powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek środków, które mogłyby stanowić przeszkodę dla niezależności, uczciwości i wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych w Turcji. Wszyscy prawnicy, którzy zostali bezzasadnie zatrzymani za prowadzenie działalności zawodowej, powinni zostać natychmiast zwolnieni.

(czytaj oświadczenie CCBE)

10 grudnia 1948 roku, państwa ONZ przyjęły Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W rocznicę uchwalenia Deklaracji obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Dla obywateli europejskich prawa te są określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Wśród praw podstawowych jest prawo do życia, prawa do wolności i bezpieczeństwa, prawo do sądu oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Konwencja zakazuje również wielu niesprawiedliwych praktyk, takich jak dyskryminacja czy tortury.
Rządy 47 państw członkowskich Rady Europy są zobowiązane do respektowania tych praw, a Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nadzoruje ich wdrażanie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry