CCBE: wnioskujemy o postawienie prezydenta Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym


Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przyłącza się do społeczności międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej w potępianiu inwazji Rosji na Ukrainę.  CCBE powołując się na wystąpienie Prokuratora Generalnego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym (czytaj wystąpienie), w którym przypomina on o odpowiedzialności karnej za możliwe akty ludobójstwa, zamachu na prawa człowieka i możliwych przestępstw wojennych - wzywa Prokuratora Generalnego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym do niezwłocznego wszczęcia śledztwa w sprawie agresji militarnej, a w konsekwencji możliwego postawienia Władimira Putina i jego współpracowników  przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

CCBE domaga się przestrzegania międzynarodowych praw zawartych  m.in. w Karcie Narodów Zjednoczonych, Statucie Rady Europy, Memorandach Budapeszteńskich czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

CCBE wyraża solidarność z ukraińskimi adwokatami, ale też wspomina o rosyjskich adwokatach, którzy nie mogą jawnie krytykować działań władz swojego państwa w obawie o swoje życie.

CCBE apeluje o przestrzeganie prawa do azylu oraz zapewnienie pomocy humanitarnej. CCBE zachęca też prawników do świadczenia pomocy prawnej osobom poszukującym ochrony międzynarodowej i dziękuje tym, którzy już angażują się w tę pomoc.

czytaj treść stanowiska CCBE

czytaj treść stanowiska CCBE w tłumaczeniu polskim

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski