CCBE przygotowała "Poradnik dla obrońców w sprawach karnych"

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, CCBE, opublikowała poradnik zawierający pomocne informacje i wytyczne dla obrońców w sprawach karnych, stanowiący przegląd orzecznictwa Unii Europejskiej, procedur i narzędzi.

Poradnik obejmuje następujące zagadnienia: gwarancje proceduralne dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym, europejski nakaz aresztowania, zatrzymanie, kwestie dowodowe, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obszarze prawa do obrony, prawa oskarżonych w postępowaniu karnym i procesie karnym w krajach UE, Karta Praw Podstawowych czy wytyczne dotyczące występowania we wstępnych sprawach referencyjnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i występowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Poradnik jest dostępny w angielskiej i francuskiej wersji językowej.

(czytaj poradnik w wersji angielskiej)

(czytaj poradnik w wersji francuskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry