CCBE: wyrok TK jest sprzeczny z traktatami Unii Europejskiej

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem jest niezgodne z polską Konstytucją. Takie stanowisko jest sprzeczne z traktatami Unii Europejskiej, które Polska podpisała. - czytamy w stanowisku, które 8 października wydał Komitet Sterujący CCBE. W posiedzeniu bierze udział, jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Stanowisko zostało przyjęte podczas obrad Komitetu Sterującego CCBE (szczegółowa relacja zostanie przedstawiona w późniejszym terminie). Podczas obrad wielokrotnie rozmawiano o sytuacji w Polsce i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 (sygn. K13/21). Jednym z punktów obrad było wystąpienie pana Emmanuela Crabita – dyrektora do spraw Praw Fundamentalnych i Praworządności w Komisji Europejskiej. Po jego wystąpieniu omawiano sytuację w Polsce i na Węgrzech.

Z inicjatywy adw. Bartosza Grohmana – sekretarza NRA, polska delegacja w CCBE (w składzie mec. Joanna Wisła-Płonka oraz adw. Bartosz Grohman) zgłosiła projekt stanowiska, który w trakcie obrad opracował adw. Bartosz Grohman.

Mec. Wisła-Płonka zapowiedziała projekt, a adw. Bartosz Grohman przedstawił tło wydarzeń i chronologię oraz omówił treść wyroku.

Po jego wystąpieniu Komitet Sterujący CCBE jednogłośnie przyjął stanowisko dotyczące wyroku TK z 7 października 2021.

 

Publikujemy przyjęte stanowisko:

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars and Law Societies of Europe / Conseil des barreaux européens)  wyraża głęboką obawę w związku z wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego (sprawa o sygn. K13/21 z dnia 7 października 2021).
Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem jest niezgodne z polską Konstytucją.
Takie stanowisko jest sprzeczne z traktatami Unii Europejskiej, które Polska podpisała.
CCBE przypomina, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej  muszą respektować podpisane traktaty i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i przypomina, że wartości Unii Europejskiej i jej zasady muszą być stosowane przez wszystkich jednakowo.

 

 

Publikujemy stanowisko w j. angielskim:

CCBE resolution with respect to the Ruling of the Polish Constitutional Tribunal

The Council of Bars and Law Societies of Europe expresses its deep concern with respect to the ruling of the Polish Constitutional Tribunal (case nr K13/21 dated 7th October 2021)

The decision issued by the Polish Constitutional Tribunal directly states that accepting European Law over The Polish Law is incompatible with Polish Constitution.

Such  a position is contrary to EU treaties which Poland signed.

The CCBE reiterates that all EU member states must respect signed treaties and rulings of the Court of The Justice of the European Union and restates that EU values and principles must be equally applied.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry