CCBE wzywa do poszanowania praworządności przy wyborach do Prokuratury Europejskiej

CCBE wzywa do poszanowania praworządności w odniesieniu do wyborów Prokuratury Europejskiej.

W wydanym stanowisku, CCBE podkreśla, że aby zapewnić obywatelom UE zaufanie do nowej Prokuratury Europejskiej, sprawą najwyższej wagi jest, aby procedura wyboru nie była w żaden sposób zakłócana ani ograniczana. Istotne jest również, aby każdy kandydat miał możliwość przedstawienia swojej kandydatury przed instytucjami UE.

CCBE podkreśla, że państwa członkowskie muszą zapewnić, by kwestie, które mają wpływ na praworządność lub ją ograniczają, nie mogą być tolerowane przez żadne państwo członkowskie UE ani w żadnym państwie członkowskim. Unia Europejska jest Unią zbudowaną na wartościach stania na straży, poszanowania i obrony zasad praworządności, bez wyjątków.

(czytaj stanowisko)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski