Czescy prokuratorzy i adwokaci ws naruszenia tajemnicy zawodowej w Polsce

Unia Prokuratorów i Czeska Komora Adwokacka wydały 4 października br. wspólne stanowisko w sprawie naruszenia tajemnicy zawodowej w Polsce.

Publikujemy treść stanowiska:

Unia Prokuratorów i Czeska Komora Adwokacka potępia kolejną część polskiej reformy sądownictwa. Polskie władze proponują uchylenie tajemnicy zawodowej m.in. adwokackiej, lekarskiej, dziennikarskiej, notariuszy, radcy prawnego, doradcy podatkowego, w ten sposób, że o uchyleniu tajemnicy zawodowej nadal powinien decydować nie sędzia, a prokurator. Tajemnica zawodowa wybranych profesji jest wartością zasadniczą, która stanowi dla obywateli gwarancję konstytucyjnie deklarowanego prawa do sprawiedliwego procesu i ochrony prywatności, a tym samym powinna być objęta ochroną władzy sądowniczej. Jest to jeden z kroków, które mogą zagrażać niezależności sądownictwa w Polsce, podważać rządy prawa oraz zagrażać prawom i wolności człowieka. Z uwagi na tradycyjne zasady podziału władzy i wzajemnego połączenia polskiej prokuratury z reprezentacją polityczną, nie można zagwarantować, że prokuratura będzie przy uchylaniu tajemnicy zawodowej postępowała niezależnie i z poszanowaniem podstawowych praw człowieka. Chociaż prokuratorzy i adwokaci z natury rzeczy w wielu przypadkach są przeciwnikami, stwierdzają wspólnie, że niezależny wymiar sprawiedliwości, w tym stan adwokacki, jest podstawowym warunkiem demokratycznych rządów prawa i jest wspólnym interesem nie tylko wszystkich zawodów prawniczych, ale przede wszystkim obywateli.

W Pradze dnia 4 października 2018

 

JUDr. Jan Lata, Ph.D.                JUDr. Vladimír Jirousek

Prezydent Unii Prokuratorów      Przewodniczący Czeskiej Komory Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry