Czy adwokaci powinni zgłaszać wynalazki - polemika

Z tezą Anny Korbeli, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, która uważa, że adwokaci i radcy prawni nie powinni zgłaszać wynalazków, polemizują adw. dr Karol Pachnik oraz adw. Dariusz Goliński w artykule opublikowanym 22 sierpnia na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

W artykule pt. "Obrażanie adwokatów i jednoczesne szukanie wsparcia u władz palestry to kiepski patent" autorzy wskazują, że sprawy z zakresu własności przemysłowej, to sprawy wąskiej specjalizacji, jednak "Adwokatura dzięki sekcjom praktyków prawa, szkoleniu zawodowemu i zmianom w programie aplikacji jest gotowa do przygotowania zawodowego wszystkich, którzy chcieliby świadczyć pomoc w zakresie własności przemysłowej, zanim jeszcze projektowane przepisy weszłyby w życie". Zapewniają także, że już teraz wielu adwokatów może zapewnić pomoc na poziomie co najmniej wzorcowym dla wymagań stawianych rzecznikom patentowym

"Nie bez znaczenia jest, że sprawy sporne z zakresu własności przemysłowej trafiają w konsekwencji do sądów administracyjnych, gdzie trzeba bronić racji klienta, wykorzystując wiedzę prawniczą. W tym zdecydoanie mogą pomóc adwokaci." - podkreślają.

(czytaj artykuł na stronie DGP)

(czytaj treść artykułu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry