Czy artyście wolno więcej? - debata w Sosnowcu


Pierwsze spotkanie w ramach cyklu dyskusji i warsztatów „Teatr jest spotkaniem” miało miejsce 13 marca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Była to debata z udziałem teoretyków, publicystów oraz praktyków teatru, w spotkaniu brał również udział adw. Łukasz Chmielniak. Przyczynkiem do dyskusji była głośna już interpretacja „Klątwy” wystawianej w Teatrze Powszechnym w Warszawie. 

Rozmawiano o wolności w sztuce, o granicach artystycznej wypowiedzi, o tym czy takowe istnieją, a jeżeli tak, to kto winien je ustalać i kto rozstrzygać, czy zostały one przekroczone. Czy artyście wolno więcej? Czy artyście wolno prowokować, posługiwać się skandalem, znieważać? Czy takie działania mieszczą się w granicach prawa?

Sztuka od zawsze była niepokorna, intrygowała, zmuszała do refleksji. Swoboda artystycznej wypowiedzi jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich, elementem demokratycznego państwa prawa. Czy jednak status ten decyduje o nietykalności jej twórców? Co się dzieje w przypadku kolizji z innymi wolnościami obywatelskimi, na przykład wolnością wyznawania religii? Której z tych wolności należy dać pierwszeństwo? Czy w ogóle można o tym rozstrzygać a priori? Na te i wiele innych pytań próbowano odpowiedzieć podczas rozmowy. 

adw. Roman Kusz

zdjęcia: Maciej Stobierski 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry