Czy jest odpowiedzialność za wybory widmo? - felieton

Czy jest odpowiedzialność za wybory widmo? - pytają adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w  felietonie, który ukazał się 16 czerwca na łamach "Rzeczpospolitej". O odpowiedzialności decydują dziś mechanizmy polityczne. Problem prędzej czy później powróci. Były bowiem niepotrzebne wydatki i bezprawne decyzje. - zaznaczają.

W każdej działalności, prywatnej czy publicznej, obowiązują zasady elementarnej racjonalności: ten, któ bezzasadnie generuje koszty lub straty, musi je wyrównać - czytamy w felietonie.

 

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry