Dr Adam Bodnar nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Dr Adam Bodnar będzie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wybór Sejmu zatwierdzili 7 sierpnia senatorowie RP. 

Do poparcia kandydatury dr. Bodnara zachęcał adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w liście do senatorów, który wystosował 4 sierpnia br. "Doktor Adam Bodnar odznacza się wyjątkowym dorobkiem zawodowym i naukowym. Dotychczasowe osiągnięcia na polu ochrony praw jednostki, a także postawa zaprezentowana w trakcie ubiegania się o wybór na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich czynią doktora Adama Bodnara odpowiednim kandydatem oraz dają gwarancję należytego i odpowiedzialnego pełnienia przez niego urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich" - czytamy w liście prezesa Zwary. Zaznaczył on, że choć osobiście nie podziela niektórych poglądów dr. Bodnara, to nie ma wątpliwości, że jako RPO, działając na rzecz praw i wolnności, będzie kierował się Konstytucją RP a nie swoimi prywatnymi poglądami.

"W Polsce jest wiele niesprawiedliwości i zagrożeń dla praw i wolności, wymagających pilnej i aktywnej interwencji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawny wybór nowego Rzecznika służyć będzie efektywnej ochronie praw i wolności oraz wzmocnieniu sprawiedliwego i demokratycznego chrakteru Państwa polskiego" - podkreślił adw. Andrzej Zwara.

(czytal list prezesa NRA do senatorów)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/