E. Łętowska i J. Zajadło: O wygaszaniu państwa prawa


W ramach serii wydawniczej Biblioteka Palestry ukazała się książka "O wygaszaniu państwa prawa" - zbiór felietonów prof. Ewy Łętowskiej i prof. Jerzego Zajadły. Publikacja wyszła nakładem wydawnictwa Arche.

Felietony zamieszczone w tej książce ukazywały się sukcesywnie w ciągu ostatnich kilku lat, przede wszystkim na internetowym portalu Konstytucyjny.pl. Zebrano je w całość w nadziei, że pokażą pewien niebezpieczny proces zachodzący w polskim porządku polityczno-prawnym, którzy autorzy nazwali wygaszaniem państwa prawa.

Zbiór wieńczy wywiad z autorami przeprowadzony przez Rafała Kalukina na początku września 2020 r.

W książce znajdują się grafiki autorstwa Macieja Świeszewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.


Prof. dr hab. Ewa Łętowska, prawnik, profesor zwyczajny, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prawnik i filozof, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, członek–korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. 

Współwydawcami książki są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka.
Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry