ECBA zaniepokojone postępowaniami dyscyplinarnymi wobec polskich sędziów

European Criminal Bar Association wydało oświadczenie w sprawie toczących się wobec polskich sędziów postępowań dyscyplinarnych.

Stowarzyszenie wyraziło zaniepokojenie informacjami o postępowaniach dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów przeciwnych wprowadzanym przez rząd zmianom w sądownictwie. – Arbitralne i politycznie umotywowane postępowania represyjne podejmowane przeciwko wielu polskim sędziom mogą prowadzić do naruszenia prawa do sprawiedliwego procesu, który gwarantuje polska konstytucja oraz Europejska Konwencja Praw Człowieka. - czytamy w oświadczeniu.

czytaj dokument

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry