ELSA Poland: glosa krytyczna do orzeczenia TK z 24 listopada 2021


Publikujemy glosę krytyczną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 6/21 w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny.

ELSA Poland krytycznie ocenia treść wyroku z dnia 24 listopada 2021 r., gdyż wpisuje się w praktykę ustrojową pozornej kontroli konstytucyjności prawa, a także jest wyrazem jawnego przekroczenia konstytucyjnie określonych kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Link do glosy   https://bit.ly/3roAk4k

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry