ELSA Poland ma nowego prezesa

Tradycyjne spotkanie przedstawicieli ELSA Poland z adwokatem Bartoszem Grohmanem, opiekunem Stowarzyszenia z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej, odbyło się 31 lipca 2020 r. ELSA Poland była reprezentowana przez ustępującą prezes, Weronikę Bańską, oraz nowego prezesa, Jakuba Boguckiego.

Celem spotkania było omówienie współpracy NRA i ELSA Poland na rzecz studentów prawa i młodych prawników. Naczelna Rada Adwokacka już od wielu lat, jako Partner Naukowy Stowarzyszenia, wspiera je w wielu inicjatywach.

Kolejny rok akademicki będzie dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland wyjątkowy, ponieważ Stowarzyszenie będzie obchodzić swoje 40. urodziny - w maju 2021 roku.

Czterdziestolecie jest okazją do podsumowania i zintensyfikowania działań ELSA Poland na rzecz systemu kształcenia młodych prawników, zwiększania ich kwalifikacji zawodowych, budowania postaw prospołecznych czy też promowania współpracy międzynarodowej.

Zrzeszające tysiące osób Stowarzyszenie ELSA, zarówno studentów, jak i absolwentów prawa, ma nadzieję wychować kolejne pokolenia ambitnych i zaangażowanych społecznie prawników. W tym celu będzie podejmowało działania na kilku płaszczyznach: zawodowej, akademickiej, społecznej oraz międzynarodowej, przy czym w ramach każdej z nich posiada dla studentów różnorodną i bogatą ofertę.

Poprzez różnego rodzaju praktyczne warsztaty w ramach Akademii Praktykanta, która odbywa się we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce, Elsowicze chcą polepszyć takie umiejętności studentów, jak pisanie pism procesowych czy opinii prawnych. Natomiast podczas XVI Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, które odbędą się w marcu 2021, Stowarzyszenie będzie dbało o znajomość rynku prawniczego oraz rozwój umiejętności przydatnych podczas pracy w kancelariach. Sam rynek prawniczy będzie przedstawiany także, jak co roku, w Magazynie Studenckim “Index”, kolportowanym do wszystkich Grup Lokalnych ELSA Poland. Dzięki takim wydarzeniom studenci zachęcani są do próbowania swoich sił na praktykach już podczas studiów, a mogą zacząć od sprawdzenia oferty praktyk na Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl, którym opiekuje się Stowarzyszenie lub na portalu step.elsa.org, na którym umieszczane są ofert praktyk międzynarodowych.

Sama znajomość rynku prawniczego oraz poziom zadowolenia z odbywanych praktyk są natomiast sprawdzane w Badaniu “Studenci Prawa w Polsce”, w którym co roku ponad 1300 respondentów ocenia oprócz tego poziom swojego kształcenia. Dodatkowo, tradycją jest też już sprawdzanie umiejętności procesowych i retorycznych studentów podczas Ogólnopolskiego Moot Court’u z Prawa i Procedury Cywilnej “Civilis” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. Warto wspomnieć, że Naczelna Rada Adwokacka corocznie wspiera te inicjatywy jako Partner Merytoryczny. Swoich sił studenci mogą spróbować także w konkursie mediacyjnym - Mistrzowie Mediacji.

ELSA Poland dba także o rozwój akademicki studentów, przekazując im dużo wiedzy teoretycznej podczas najróżniejszych Ogólnopolskich Konferencji Naukowych, w tym XXI Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej “Podatki jutra”. Dodatkowo Elsowicze organizują podczas Dni Edukacji Prawniczej różnego rodzaju warsztaty przydające się studentom, którzy chcą się rozwijać naukowo - są to warsztaty z pisania glos, abstraktów czy artykułów naukowych. Swoją wiedzę będą mogli oni sprawdzić w różnego rodzaju konkursach, takich jak Lex Specialis, Ogólnopolski Konkurs na Glosę czy Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego.

Także współpraca międzynarodowa jest ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia. W jej ramach ELSA Poland organizuje corocznie kilka letnich szkół prawa, zwanych Summer ELSA Law School, podczas których studenci z całego świata mogą się szkolić z zakresu wybranej gałęzi prawa oraz poznawać naszą kulturę. Dodatkowo organizowane są Study Visits, czyli międzynarodowe wymiany pomiędzy ośrodkami akademickimi.

Bardzo ważną płaszczyzną, szczególnie w obecnych czasach, jest dla Stowarzyszenia płaszczyzna społeczna. W jej ramach ELSA Poland promuje prawa człowieka, a w szczególności prawo antydyskryminacyjne, które jest przewodnim tematem Programu Praw Człowieka. Dodatkowo skupia się też na odpowiedzialności biznesu, która jest tematem przewodnim Right2B Forum. Ponadto, członkowie Stowarzyszenia w 15 miastach w Polsce angażują się w edukację prawniczą osób młodszych - uczniów szkół średnich oraz podstawowych, których uczą prostych pojęć prawnych, a także opowiadają im o przysługujących im prawach.

Wszystkie działania Stowarzyszenia służą nie tylko zwiększaniu kwalifikacji młodych prawników i wsparcia systemu edukacji prawnej, ale też budowaniu sprawiedliwego świata, w którym szanuje się godność ludzką oraz różnorodność kulturową. Starania podjęte w roku akademickim 2020/2021 w tym zakresie zostaną podsumowane podczas uroczystej Gali 40-lecia, która ma uświetnić nie tylko ten rok, ale całe 40 lat działalności ELSA Poland.

ELSA jako partner Naczelnej Rady Adwokackiej promuje Adwokaturę Polską wśród studentów prawa w Polsce i wspomaga absolwentów prawa w wyborach ścieżki zawodowej po ukończonych studiach.

Adwokat Bartosz Grohman podziękował Weronice Bańskiej za rok efektywnej współpracy, życząc jej dalszych sukcesów prawniczych, zarazem powitał Jakuba Boguckiego i już zapowiedział wspólne inicjatywy ELSA Poland i NRA.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry