ETPCz zwrócił się do polskiego rządu o stanowisko ws. inwigilacji

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zwrócił się do polskeigo rządu o stanowisko w sprawie skarg dotyczących inwigilacji przez polskie służby. Skargę złożyli aktywiści z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan warszawskiej Izby Adwokackiej.

Skarga trafiła do Strasburga na przełomie 2017 i 2018 r., a Trybunał postanowił zająć się sprawą i wystąpił do polskiego rządu o zajęcie stanowiska. Skarżących reprezentuje adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

(czytaj artykuł red. Krzysztofa Sobczaka na prawo.pl)

Jeszcze w 2015 roku opinię do projektuj do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, przygotowała Naczelna Rada Adwokacka.

(czytaj opinię z 2015 roku)

W 2016 roku z opinią NRA zapoznali się delegaci Komisji Weneckiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry