Etyka zawodu adwokata i radcy prawnego - pomoc dla zdających egzamin


"Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo" to pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania obu profesji pod kątem egzaminu zawodowego. Przeznaczona jest szczególnie dla aplikantów. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. 

Autorami są sędzia dr Grzegorz Borkowski, adw. dr Krzysztof Kukuryk oraz r.pr. dr Sławomir Pilipiec. Książka zawiera opisy 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu adwokata i radcy prawnego, pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów adwokackich i radcowskich. W publikacji uwzględniono problemy praktyczne, a w udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa sądów dyscyplinarnych i Sądu Najwyższego. Na końcu książki zamieszczono przepisy regulujące kwestie etyki zawodowej adwokata i radcy prawnego.

Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób wykonujących zawody adwokata i radcy prawnego.

Grzegorz Borkowski - doktor nauk prawnych; sędzia; Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa, członek Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie, członek i przewodniczący Rady Konsultacyjnej Programu HELP (Human Rights Education for Legal Practitioners) przy Radzie Europy; autor publikacji z zakresu etyki zawodów prawniczych, ustroju organów ochrony prawnej, praw człowieka i postępowania cywilnego.

Adw. dr Krzysztof Kukuryk, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Prowadzi zajęcia z organizacji i zarządzania, technologii informacyjnej, współczesnej kultury prawnej, zarządzania jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, kontroli i audytu, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Sławomir Pilipiec - doktor nauk prawnych; radca prawny; wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; członek Komisji do Spraw Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie; autor publikacji z zakresu socjologii prawa, socjologii administracji, zawodów prawniczych.

Książkę można kupić za pośrednictwem księgarni internetowej: (zobacz adres księgarni)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski