Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przygotowuje szósty raport o sytuacji w Polsce

Delegacja Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) zbiera informacje na temat skutecznej równości i dostępu do praw, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej nienawiścią, integracji i inkluzywności w Polsce. Materiał posłuży do opracowania szóstego raportu o sytuacji w naszym kraju.

Z delegacją ECRI spotkały się przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA adw. Natalia Klima-Piotrowska oraz członkini Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA adw. Anna Jaczun 28 października. 

W skład delegacji wchodzili członkowie ECRI: Domenica Ghidei Biidu,  Ögmundur Jónasson oraz przedstawiciele Sekretariatu ECRI Aida Farkas i Mats Lindberg.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach pobytu delegacji w Polsce w związku z szóstym cyklem monitoringu prowadzonego przez ECRI w Polsce. Delegacja podczas swojego pobytu zbierała informacje na temat skutecznej równości i dostępu do praw, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej nienawiścią, integracji i inkluzywności. Celem wizyty było także zbadanie, czy zrealizowane zostały zalecenia z poprzedniego, piątego cyklu monitoringu w Polsce.

W spotkaniu uczestniczył także prokurator Maciej Młynarczyk jako przedstawiciel Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów Lex super Omnia.

Wyniki monitoringu zostaną ujęte w raporcie, w którym ECRI zawiera zwykle zalecenia dla monitorowanego Państwa dotyczące środków, których wdrożenie przez władze krajowe ma na celu zapobieganie i zwalczanie rasizmu i nietolerancji.

Raport ECRI z piątego cyklu monitoringu można przeczytać tutaj:

(przejdź do raportu w j. polskim)

(przejdź do raportu w j. angielskim)

 

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), ustanowiona przez Radę Europy jest niezależnym organem monitorującym przestrzeganie praw człowieka, wyspecjalizowanym w kwestiach związanych z rasizmem i nietolerancją.


Członkami Komisji są osoby niezależne i bezstronne, powoływane na podstawie ich autorytetu moralnego i uznanego doświadczenia w zakresie rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. W ramach swojej działalności mandatowej ECRI prowadzi monitoring poszczególnych krajów, w ramach którego analizuje sytuację w każdym kraju członkowskim w zakresie rasizmu i nietolerancji oraz formułuje sugestie i propozycje sposobu radzenia sobie ze wskazanymi problemami.
Monitoring poszczególnych krajów przez ECRI dotyczy w równym stopniu wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Odbywa się w pięcioletnich cyklach, obejmuje 9-10 krajów rocznie. Raporty z pierwszej rundy zostały ukończone pod koniec 1998 r., raporty z drugiej rundy pod koniec 2002 r., z trzeciej rundy z końcem 2007 r., raporty z czwartej rundy powinny zostać ukończone pod koniec 2014 r. Praca nad raportami z piątej rundy została rozpoczęta w listopadzie 2012 r.
Metody pracy nad raportami to analiza dokumentów, wizyty w poszczególnych krajach, a następnie poufny dialog z władzami krajowymi.


Raporty ECRI nie są efektem śledztw czy zeznań i dowodów procesowych. Są to analizy oparte na wielu informacjach zebranych z różnych źródeł. Analiza dokumentów opiera się na znacznej liczbie krajowych i międzynarodowych źródeł pisemnych. Wizyty na miejscu dają okazję do spotkań z podmiotami bezpośrednio zainteresowanymi (zarówno rządowymi, jak i pozarządowymi) i mają na celu zebranie szczegółowych informacji. Proces poufnego dialogu z władzami krajowymi pozwala im na przedstawienie, jeśli uznają to za konieczne, komentarzy do projektu raportu, w celu skorygowanie wszelkich możliwych błędów merytorycznych, jakie mógłby zawierać raport. Na zakończenie dialogu władze krajowe mogą wnioskować, jeśli będą chciały, by ich punkt widzenia został dołączony do końcowego raportu ECRI.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski