Europejski Dzień Prawnika 25 października

"Dlaczego prawnicy mają znaczenie: obrona obrońców praworządności" (Why Lawyers matter: Defending the defenders of the Rule of Law) to hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika, który obchodzony będzie 25 października.

Dzień organizuje Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Wyjaśniając temat tegorocznej edycji, prezydent CCBE Antonin Mokry przypomina, że broniąc praw obywatelskich, niekiedy przeciwko władzom, prawnicy odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu praworządności. Aby to robić, muszą być niezależni od wszelkiego rodzaju wpływów: politycznego, sądowego, czy rządowego.

Coraz bardziej jednak prawnicy są narażeni na groźby, nadzór, nękanie, a nawet utrate zdrowia czy życia. Ta sytuacja jest niepokojąca, szczególnie, że europejskie i międzynarodowe instrumenty mające na celu ochronę prawników okazały się niewystarczająco skuteczne.

W tym kontekście Rada Europy bada obecnie wykonalność europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Konwencja rozumiana jako wiążący instrument dla państw sygnatariuszy, przyniosłaby wiele korzyści obywatelom, ponieważ zagwarantowałaby im dostęp do niezależnych prawników.

Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.

(więcej na stronie CCBE)

(zobacz plakat)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry