Francuska Adwokatura o polskiej reformie sądownictwa

Francuska Adwokatura – Conseil National des Barreaux podjęła na Zgromadzeniu Ogólnym 1 lipca 2022 r. uchwałę odnoszącą się do reformy Sądu Najwyższego w Polsce, a w szczególności izby dyscyplinarnej.

W uchwale przypomniano m.in. o kontekście, w jakim odbywa się reforma, a w szczególności o sporze między Polską a Komisją Europejską dotyczącym polskich przepisów mających zastosowanie do sędziów Sądu Najwyższego oraz o wstrzymaniu przez Komisję Europejską wypłaty Polsce prawie 35 mld euro dotacji i pożyczek preferencyjnych z planu naprawczego, uzależniając zwolnienie od trzech warunków: likwidacji izby dyscyplinarnej, reformy systemu dyscyplinarnego i umorzenia przewinień dyscyplinarnych wobec sędziów.

CNB przypomniała, że ze szczególną uwagą śledzi sytuację w Polsce wskazując, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiadając się kilkakrotnie na temat niezależności sądownictwa w Polsce, potępiły państwo polskie za naruszenie tej niezależności.

CNB skrytykowała reformę określając ją jako „kosmetyczną reformę mającą na celu jedynie uwolnienie środków z europejskiego planu naprawczego na rzecz Polski” oraz przypomniała, że niezawisłość sądownictwa jest podstawą rządów prawa.

czytaj uchwałę w jęz. francuskim

czytaj uchwałę w jęz. angielskim


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry