Future Ready Lawyer 2021: branża prawnicza wychodzi z pandemii wzmocniona technologicznie

Wyniki badania przeprowadzonego przez Wolters Kluwer - Future Ready Lawyer 2021 - pokazują wyraźnie, że pandemia przyspieszyła transformację w zawodzie prawniczym. Aż 80% prawników uważa bowiem, iż w wyniku koronakryzysu wzrosło ich zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne. Raport pokazuje również, jak zmienił się sektor LEGAL w porównaniu z badaniem z roku 2020. Zawiera ponadto opinie i wskazówki polskich i zagranicznych ekspertów od prawa, innowacji i LegalTech.

Raport Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii powstał na podstawie wywiadów ilościowych online z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w USA oraz 9 krajach europejskich. Celem badania (wykonanego w marcu 2021 r.) była analiza, w jaki sposób oczekiwania klientów, technologia i inne czynniki wpłyną na przyszłość prawa w kluczowych obszarach i w jakim stopniu organizacje prawne są przygotowane do tych zmian.

- Kryzys jasno pokazał, iż rozwiązania technologiczne są niezbędne dla odporności biznesu prawniczego i obsługi klienta. Raport potwierdza również, że specjaliści postrzegają transformację cyfrową i technologię jako kluczowe czynniki napędzające przyszły wzrost wydajności. Co ważne, inwestycje poczynione w innowacje i LegalTech będą kontynuowane – komentuje Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Umiejętność wykorzystania technologii w celu zapewnienia wydajności stała się tym ważniejsza, że pandemia „wysłała” specjalistów z biur do domów, gdzie zdalnie wchodzili w interakcje z klientami, współpracownikami czy sądami.

Warto podkreślić, że aż 91% organizacji prawnych twierdzi, że w czasie pandemii technologia była dla nich ważna lub bardzo ważna, jeśli chodzi o dostarczanie usług dla klientów. Jednak na początku kryzysu tylko 30% z nich było bardzo dobrze przygotowanych do przejścia na zdalne wspieranie klientów.

Na istotność zagadnień z zakresu LegalTech, w tym rozwiązań technologicznych w branży prawniczej  wskazuje również adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Dlatego powołał wraz z Prezydium NRA Instytut LegalTech. Jest również członkiem Rady Programowej Legal Hackathon, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych technologii dla prawników. Wspólnym celem tych działań jest szersze wprowadzenie rozwiązań z zakresu nowych technologii w Adwokaturze.

- Technologie rozwijają się w bardzo szybkim tempie i my – adwokaci musimy być na bieżąco także w tym zakresie. Sytuacja związana z pandemią dogłębniej uświadomiła nam, jak niezbędne są to narzędzia pracy adwokata XXI wieku. Digitalizacja to już podstawa, ale musimy też patrzeć szerzej, chociażby w stronę sztucznej inteligencji i już dzisiaj myśleć o tym, na jakich zasadach możemy wdrożyć ją w codzienną pracę. – mówi adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Prawnicy wskazują również główne wyzwania i trendy, które wpłyną na ich organizacje w ciągu najbliższych trzech lat. Według respondentów są to:

- rosnące znaczenie rozwiązań LegalTech (77%)

- radzenie sobie ze wzrostem ilości i złożoności informacji (77%)

- wychodzenie naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów – 76%

- umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania uzdolnionych pracowników – 76%

- nacisk na poprawę wydajności/produktywności – 75%

Co jednak istotne, tylko 33% respondentów przyznaje, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z rosnącym znaczeniem technologii prawniczej (LegalTech), a tylko 32% – do radzenia sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji.

– Warto porównać wyniki tej i poprzedniej edycji badania. Wtedy dostrzegamy, że dwie tendencje odnotowały największy skok: wzrost alternatywnych dostawców usług prawnych (wzrost o 6 punktów z 68% w 2020 r. do 74% w 2021 r.) oraz radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji (wzrost o 5 punktów z 72% w 2020 r. do 77% w roku 2021) – zauważa Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.

Ciekawe wnioski przynosi również analiza relacji na linii kancelarie – działy prawne w firmach oraz ocena wpływu pandemii na koszty funkcjonowania organizacji prawnych. Podsumowaniem raportu są opinie i wskazówki polskich oraz zagranicznych ekspertów od prawa, innowacji i LegalTech.

Raport Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii powstał na podstawie wywiadów ilościowych online z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w USA oraz 9 krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii i na Węgrzech.

Badanie przeprowadził wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 4 do 18 marca 2021 r. Badanie powstało na zlecenie Wolters Kluwer Legal & Regulatory – dywizji Wolters Kluwer i dostawcy rozwiązań z obszaru prawa i compliance.

Czytaj raport 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry