Gdański Kwartalnik Adwokacki z podsumowaniem kadencji


Podsumowanie minionej kadencji władz Okręgowej Rady Adwoakckiej w Gdańsku znalazło się m.in. w nowym numerze Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego. 

W słowie wstępu adw. Dariusz Strzelecki, dziekan ORA w Gdańsku, dokonuje podsumowania minionej kadencji. Wśród sukcesów wymienił obniżenie wyskości składki izbowej oraz zwolnienie pań adwokat z obowiązku jej płacenia przez rok po urodzeniu dziecka. Także aplikanci adwokaccy nie płacą składki izbowej przez cały okres aplikacji.

Dziekan wspomniał też z uznaniem o projektach "Adwokat pomaga w życiu", którego twórcą jest apl. adw. Krzysztof Kochanowski oraz "Adwokat dla seniorów", któego inspiratorem i organizatorem jest adw. Agnieszka Kapała-Sokalska.

W numerze także relacja z izbowego Konkursu Krasowmówczego oraz sprawozdanie z I Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku "Prawo medyczne i farmaceutyczne".

Na uwagę zasługuje także wspomnienie dr. inż. Ryszarda Mosakowskiego z wydarzeń Marca 68 w Gdańsku.

Zapoznać się także można z informacją o przebiegu "Charkowskich odczytów prawa karnego", czyli międzynarodowej konferencji naukowej w Charkowie na Ukrainie.

Zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/