Glosa ELSA Poland do orzeczenia TK

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland opracowało glosę krytyczną do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 3/21 w sprawie zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.

- Jako Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland krytycznie oceniamy treść wyroku z dnia 7 października 2021 r., gdyż stanowi ona praktykę pozornej kontroli konstytucyjności prawa, a także jest wyrazem jawnego przekroczenia kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. – czytamy.

czytaj pełną treść

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry