Grzegorz Wierczyński "Pound", czyli o realizmie prawniczym

"Pound" Grzegorza Wierczyńskiego to nowa pozycja z z serii wydawniczej  "Biblioteki Palestry". Publikacja zawiera pierwsze polskie tłumaczenie tekstu Law in books and law in action (Prawo w księgach i prawo w działaniu) Pounda z 1910 r. Seria "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Nathan Roscoe Pound (1870-1964) to jeden z najbardziej znanych amerykańskich profesorów prawa, twórca jurysprudencji socjologicznej, prekursor badań kryminologicznych oraz badań nad procedurami sądowymi. W 1906 roku skrytykował funkcjonujący wówczas model postępowania sądowego ograniczający rolę sędziego. 

Pracując w Harvard Law School rozwinął program socjologicznej jurysprudencji, która zakładała, że prawo powinno ulegać ciągłym zmianom, być platformą ujawniania się aktualnych interesów społecznych i pokojowego rozstrzygania konfliktów między nimi. W tym celu badacze prawa powinni ściśle współpracować z socjologami, politologami i psychologami. Program ten można uznać za początek ruchu amerykańskiego realizmu prawniczego. Zarówno dla jurysprudencji socjologicznej, jak i dla realizmu prawniczego założeniem wyjściowym było uznanie, że prawo to nie tylko normy wyrażone przez prawodawcę w tekstach aktów normatywnych (law in books), ale również faktycznie funkcjonująca praktyka (law in action).

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa ARCHE. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury