Helsińska Fundacja za skutecznym dostępem do obrońcy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z apelem o powrót do prac legislacyjnych, zmierzających do skutecznego zapewnienia dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym. 

Fundacja przypomina, że w listopadzie 2016 roku minął termin na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/48/EU z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumienia się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. Sprawy kierowane przez obywateli do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jak również badania prowadzone przez Fundację, wskazują, że praktyka dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym nie spełnia standardu wymaganego przez dyrektywę. Zdaniem HFPC wynika to m.in. z faktu, iż polski ustawodawca nie zdecydował się na podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania polskiego prawa do standardu określonego przez dyrektywę 2013/48/UE, mimo iż w 2014 roku rekomendowała to Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. 

Fundacja przypomina też, że na problemy z zapewnieniem skutecznego dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym wskazywał wielokrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlatego w liście do ministra sprawiedliwości, Helsińska Fundacja stwierdza, że należy rozważyć powrót do pracy nad projektem ustawy mającej na celu implementację dyrektywy 2013/48/UE. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ze stycznia 2018 r., mimo iż dodaje odnośnik informujący o tym, że Kodeks postępowania karnego implementuje dyrektywę, w rzeczywistości niczego nie zmienia w zakresie zapewnienia prawa do obrońcy - czytamy w liście. 

(czytaj list HFPC)

HFPC przygotowała dwie publikacje, które kompleksowo analizują problem dostępu do obrońcy w Polsce – zarówno od strony standardów międzynarodowych, jak i praktycznego ich stosowania.

Badania przeprowadzone przez HFPC i wnioski zostały zebrane w publikacji Wzmocnienie praw procesowych w postępowaniu karnym (czytaj dokument)

HFPC opublikowała także podręcznik, który gromadzi najistotniejsze informacje dot. unijnych gwarancji prawa do obrońcy.

(czytaj podręcznik)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry