Honorowe odznaki RPO dla adw. Boguckiej-Skowrońskiej i adw. Taylora


Honorowe odznaki Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” otrzymali 6 listopada adw. Anna Bogucka-Skowrońska i adw. Jacek Taylor. 

W uroczystości uczestniczył m.in. adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Dr Adam Bodnar podkreślał, że społeczeństwo potrzebuje wzorów postępowania i wskazał na Laureatów jako tych, którzy są drogowskazami postępowania w trudnych czasach. - Adwokaci mają w swą misję wpisane to, że muszą łączyć profesjonalizm z odwagą. Dziś nie chodzi więc tylko o to, by wspominać czasy, kiedy odwaga kosztowała, ale by zastanowię się, ile ta odwaga kosztuje dziś – powiedział RPO.

Laudację dla adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej wygłosiła adw. Urszula Podhalańska, przewodnicząca Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zaś dla adw. Jacka Taylora - adw. Artur Pietryka, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Odznaki honorowe Rzecznika Praw Obywatelskich za zasługi dla ochrony praw człowieka przyznawane są od 2009 r., kiedy prezydent Lech Kaczyński ustanowił je na wniosek rzecznika praw obywatelskich V kadencji Janusza Kochanowskiego.

Adw. Anna Bogucka-Skowrońska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1964-1967 odbywała aplikację sądową, w 1971 roku rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w Słupsku. Na początku lat 70-tych należała do Stronnictwa Demokratycznego. W 1980 włączyła się w działalność opozycyjną. Była głównym doradcą MKZ, „S” ZR Słupskiego, redaktorem tygodnika „Solidarność Słupska”, wspierała KSS „KOR” i Wolne Związki Zawodowe. W 1981 roku włączyła się w działalność Niezależnego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.
Po ogłoszeniu stanu wojennego została, jako jedyna kobieta w regionie, internowana, zwolniono ją dopiero rok później. Brała udział w kilkudziesięciu procesach działaczy „Solidarności” m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Anny Walentynowicz, Bogdana Lisa. Wielokrotnie przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze, grożono represjami, kilkakrotnie była zatrzymywana na 48 godzin.
W 1982 r. była sądzona przez kolegium ds. wykroczeń. Była również zaangażowana w pracę Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Klubu Inteligencji Katolickiej, Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W latach 1983-1989 była członkiem Komitetu Helsińskiego.
Po roku 1989 zaangażowała się w działalność polityczną. W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 kandydowała z ramienia Komitetu Obywatelskiego, otrzymała 106575 głosów czyli 68,12% oddanych ważnych głosów. W kolejnych kadencjach była senatorem z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 1993-1997 oraz 2007-2015 pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. W latach 2002-2006 oraz 2010-2014 była radną Miasta Słupsk, w tym przewodniczącą Rady Miasta. Od 2015 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta Słupska.
Zajmowała szereg stanowisk w krajowych władzach adwokatury, była wielokrotnie delegatką izby koszalińskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury, pełniła też funkcję sędzi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem XXV-lecia „Solidarności” oraz Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym (2013).
Mimo kłopotów ze zdrowiem, brała w 2017 roku czynny udział w protestach ulicznych w Słupsku w obronie niezależnego sądownictwa, co skutkowało wezwaniem na przesłuchanie przez Policję. Pani Mecenas stawiła się na przesłuchanie. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie przesłuchiwaniem mecenas Boguckiej-Skowrońskiej i przypomniało zasługi Pani Mecenas dla Polski.

Adw. Jacek Taylor praktykę zawodową rozpoczął w 1968 r. w Gdańsku. W 1978 r. rozpoczął współpracę z opozycją. W sierpniu 1980 r. wspierał strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Po 13 grudnia 1981 r. przez kilka miesięcy ukrywał się, następnie wrócił do wykonywania zawodu adwokata, udzielając się jako obrońca w procesach politycznych. Bronił opozycjonistów i robotników, np. Andrzeja Gwiazdę czy Edmunda Krasowskiego. Był obrońcą w tzw. procesie gdańskim, w którym oskarżeni byli Bogdan Lis, Adam Michnik i Władysław Frasyniuk oraz w procesie KOR-u w 1984 r.
Współpracował z Biurem Interwencyjnym KOR, którego celem było gromadzenie i przekazywanie opinii publicznej wiedzy na temat łamania prawa w Polsce przez władze państwowe oraz niesienie ofiarom represji pomocy prawnej, finansowej i lekarskiej.

W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, w podzespole ds. reformy prawa i sądów. W latach 1991–1997 był posłem na Sejm I i II kadencji z listy Unii Demokratycznej. W rządzie Jerzego Buzka z rekomendacji Unii Wolności objął stanowisko kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które pełnił do 2001. Następnie pracował jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W 2004 przeszedł w stan spoczynku.
W lutym 2008 r. został przedstawicielem Ministra Skarbu Państwa w radzie Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". W kwietniu 2009 r. zasiadł w radzie nadzorczej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Był wieloletnim współpracownikiem i bliskim przyjacielem Jana Nowaka-Jeziorańskiego (jest wykonawcą jego testamentu). Jest członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Adwokatura uhonorowała go w 1993 roku odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”.

(czytaj relację z uroczystości na stronie RPO)

zdjęcia: biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski