IBA bada skuteczność walki z korupcją

International Bar Association zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej walki z korupcją w wymiarze sprawiedliwości.

Badania prowadzone są w ramach programu Judicial Integrity Initiative i mają na celu wypracowanie działań, które będą zwalczały i zapobiegały korupcji w wymiarze sprawiedliwości. W ten sposób IBA chce podnosić świadomość na temat przyczyn i konsekwencji korupcji, wyeliminować ją tam gdzie występuje oraz promować najwyższe standardy uczciwości wśród prawników.

Program walki z korupcją podzielono na dwie części – pierwsza to przeprowadzenie ankiety wśród prawników, druga to realizacja działań na podstawie wyników ankiety. 

Kwestionariusz można wypełniać do 23 października.


http://www.ibanet.org/Legal_Projects_Team/judicialintegrityinitiative.aspx

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry