Inauguracja roku akademickiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się 25 września.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, doradca Prezesa NRA ds. Organizacyjnych i Skargowych. Adwokaturę warszawską reprezentował adw. Andrzej Orliński, wicedziekan ORA w Warszawie.

Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor, opisała osiągnięcia Uczelni, przyznane jej wyróżnienia i nagrody oraz omówiła wyniki rankingów. Wspomniała także o trudnych warunkach dla szkolnictwa wyższego do czego m.in. przyczynia się niż demograficzny. Rektor omówiła pokrótce uczelniany system wsparcia studentów i wysokie oceny kierunku prawo. 

Następnie odczytała listy od Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu RP.

Wykład inauguracyjny pt. ”Appeasement i odwaga niepodległości: dwie postawy wobec agresora” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Nowak, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej, Instytut Historii – Uniwersytet Jagielloński.

Następnie dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister szkolnictwa wyższego zabrała głos, przytaczając liczne statystyki plasujące Uczelnię Łazarskiego w gronie najlepszych uczelni w Polsce. Na ręce Pani Rektor wręczyła też list od prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej - ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Po przemówieniach wręczono dyplomy doktorskie oraz liczne nagrody uczelniane i wyróżnienia.

Rok akademicki 2015/2016 na Uczelni Łazarskiego jest już otwarty.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry