Informacja nt. uzupełnienia danych adwokatów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W związku z upływającym 19 maja br. terminem uzupełniania danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie numeru PESEL przez tych adwokatów którzy podlegają wpisowi do CEIDG, a do tej pory nie ujawnili swojego numeru PESEL, należy wyjaśnić, że problem ten jest w dużej mierze czysto teoretyczny.

Do 2004 r. działalność adwokacka nie była traktowana jako działalność gospodarcza, adwokat miał jedynie obowiązek zawiadomienia właściwej Okręgowej Rad Adwokackiej o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji. Od 2001 r. każdy adwokat obowiązkowo wskazywał również numer PESEL.

Ustawą o swobodzie gospodarczej z 2.07.2004 r. wprowadzono przepisy, według których m.in. zawód adwokata został uznany za przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 67 ustawy zobowiązał adwokatów, by jako przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy złożyli we właściwym organie ewidencyjnym stosowne zgłoszenie. Zatem każdy adwokat, niezależnie od stażu wykonywania zawodu, musiał się zarejestrować, w tym podać numer PESEL.  

Naczelna Rada Adwokacka zaleca sprawdzenie, czy dane w CEIDG są pełne, równocześnie jednak uspokaja, że dane te powinny być kompletne.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry