Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym

Termin uruchomienia nowej funkcji Portalu Informacyjnego sądów powszechnych – zakładki doręczeń – został przesunięty z 25 na 29 listopada. Dostępna jest już Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym.

Zakładka o nazwie "Moje doręczenia" to nowa funkcjonalność PI, którą postulował Prezes NRA w pismach kierowanych w czerwcu i lipcu 2021 roku oraz na posiedzeniach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest dedykowana dla przeprowadzania doręczeń elektronicznych.

Początkowo termin uruchomienia zakładki "Moje doręczenia" wyznaczono na 25 listopada, jednak - jak czytamy w piśmie SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego - z uwagi na potrzebę wprowadzenia wyraźnego odstępu czasu pomiędzy modelem obecnym, a modelem zawierającym moduł do doręczeń, przyjęto datę 29 listopada 2021 r.

Jest to data bezpośrednio po dniach wolnych od pracy w wymiarze sprawiedliwości, podczas których nie jest tworzona ani wprowadzana do systemów korespondencja sądowa. Takie określenie daty minimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem wątpliwości co do tego, czy dane pismo doręczone zostało za pośrednictwem modułu doręczeń (zakładka „Moje doręczenia”), czy w sposób dotychczasowy (za pośrednictwem zakładki „Dokumenty”).

Publikujemy Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, przesłaną do NRA.

(pobierz Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym)

Aktualna wersja Instrukcji jest zawsze dostępna w zakładce „Pomoc” na stronie internetowej Portalu Informacyjnego.

Ważna uwaga - zakładka „Moje doręczenia” jest dedykowana dla konta o typie „pełnomocnik zawodowy”. Jeżeli są adwokaci czy radcowie prawni, którzy nie zmienili statusu swojego konta i nadal wykorzystują konta użytkownika zwykłego (np. założone przed wpisem na listę adwokatów lud radców prawnych) zakładka ta nie będzie im dostępna i konieczne będzie doręczenie na zasadach dotychczasowych.

Przypomnijmy, że Zespół ds. doręczeń elektronicznych składa się z przedstawicieli NRA, KRRP i Ministerstwa Sprawiedliwości. Z ramienia NRA w pracach zespołu uczestniczą adw. Przemysław Rosati, adw. Michał Szpakowski i adw. Dariusz Goliński.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry