Instytut Praw Człowieka IBA w obronie prof. W. Sadurskiego

Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników  - IBAHRI potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęte wobec profesora prawa Wojciecha Sadurskiego i wzywa do wycofania zarzutów.

Na stronie IBA czytamy m.in.:

"Wojciech Sadurski, konstytucjonalista i ceniony profesor uniwersytetów w Sydney i Warszawie, często wypowiada się w sprawie podważania przez Rząd praw czlowieka i niezawisłości sądownictwa w Polsce. Miał określić polską partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość (PiS) mianem „zorganizowanej grupy przestępczej”, a polską telewizję publiczną TVP mianem „Goebbelsowskich mediów”, które zorganizowały nagonkę, która doprowadziła do zabójstwa w 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – krytyka PiS-u.

W odpowiedzi na wypowiedzi profesora Sadurskiego PiS wytoczył powództwo cywilne o zniesławienie, zaś TVP – powszechnie uznawana za podmiot kontrolowany przez państwo – wszczęła przeciwko niemu karne i cywilne postępowania o zniesławienie. W razie skazania na podstawie Kodeksu karnego, prof. Sadurskiemu grozi kara do 12 miesięcy pozbawienia wolności lub kara grzywny.

Wspólprzewodniczący IBAHRI i były sędzia High Court of Australia (1996 - 2006) Hon Michael Kirby AC CMG stwierdził: „Obywatele Polski, w tym profesor Sadurski, muszą mieć w każdym przypadku możliwość skrytykowania rządu bez obawy przed działaniami odwetowymi czy pozbawieniem wolności. Wszczęte wobec prof. Sadurskiego postępowania są bardzo niepokojącym sygnałem. IBAHRI wzywa władze polskie do wycofania zarzutów o zniesławienie. Ponadto należy uchylić art. 212 Kodeksu karnego, na podstawie którego zniesławienie osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub przedsiębiorcy zagrożone jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Wolność wyrażania opinii jest prawem człowieka, a przepisy dotyczące zniesławienia są niezgodne z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka, w tym z Europejską Konwencją Praw Człowieka”.’

Mr Kirby AC CMG dodał: Profesor Sadurski jest powszechnie znany i szanowany w Australii, w swoim ojczystym kraju Polsce oraz w innych krajach europejskich. Jest cenionym wykładowcą i odpowiedzialnym prawnikiem. Ludzie spoza Polski są wstrząśnięci niewybaczalnym i niewspółmiernym postępowaniem wszczętym przeciwko niemu w związku z wykonywaniem praw przysługujących mu jako obywatelowi polskiemu i istotnych dla jego funkcji wybitnego wykładowcy prawa”.

 

(czytaj całe stanowisko IBAHRI  w języku polskim)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry