Instytut Praw Człowieka IBA w obronie sędziego Tulei

Instytut Praw Człowieka IBA (IBAHRI) wydał komunikat, w którym potępia nękanie sędziego Igora Tulei i apeluje do polskich władz o zaprzestanie arbitralnego postępowania przeciwko niemu.

W komunikacie czytamy m.in., że Instytut jest głęboko zaniepokojony odebraniem immunitetu sędziemu Igorowi Tulei przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 18 listopada 2020 roku. Zdaniem IBAHRI, decyzja ta narusza międzynarodowe standardy chroniące i podtrzymujące niezawisłość wymiaru sprawiedliwości oraz stanowi nękanie sądowe.

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie IBA (czytaj treść komunikatu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry