Jutro 2621 osób przystąpi do egzaminu adwokackiego

Do egzaminu adwokackiego ma jutro przystąpić 2621 osób. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów zawodowych - adwokackiego i radcowskiego - złożyły łącznie 5522 osoby, w tym do egzaminu radcowskiego – 2901.

W 2014 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1642 osób, zdało 1328, w 2015 przystąpiło 2174, zdało 1769, zaś w 2016 r. - przystąpiło 2310 osób – zdało 1629. 

W tym roku egzamin adwokacki odbędzie się w 13 miastach, przed 39 komisjami egzaminacyjnymi z siedzibą w: Białymstoku (2 komisje), Gdańsku (2 komisje), Katowicach (4 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi (2 komisje), Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (15 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje).

W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, którzy są sędziami sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz 4 adwokatów delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują jednakowe dla wszystkich egzaminowanych zadania z zakresu: prawa karnego (w dniu 28 marca), prawa cywilnego lub rodzinnego (w dniu 29 marca), prawa gospodarczego (w dniu 30 marca) oraz prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (w dniu 31 marca).

Każdego dnia  egzaminy  rozpoczynają się o godzinie 10.00 i trwają po 6 godzin (1-3 dzień egzaminu) i 8 godzin w czwartym dniu egzaminu. Do egzaminów przystąpi w tym roku 18 osób niepełnosprawnych i 79 matek karmiących dziecko piersią. Dla tych grup przedłużono czas egzaminu.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych - według własnego wyboru - pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego, z tej możliwości skorzysta blisko 99% egzaminowanych. Na potrzeby egzaminu, ministerstwo przygotowało specjalna aplikację, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

(informacja na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry