Jutro zaczyna się egzamin adwokacki 2018

Od 20 do 23 marca trwać będzie egzamin adwokacki. Przystąpią do niego aplikanci adwokaccy oraz osoby uprawnione z innych tytułów, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Egzamin adwokacki przeprowadzi 35 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości mających siedziby w: Białymstoku, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (14 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje).

W tym samym czasie egzamin zawodowy mają również kandydaci do zawodu radców prawnych.

W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych, sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Każdego dnia zawodowe egzaminy prawnicze rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00 i trwają po 6 godzin.

Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Plan egzaminów:

20 marca 2018 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,

21 marca 2018 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,

22 marca 2018 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego

23 marca 2018 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi 6 godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – łącznie 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Blisko 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę rozwiązywania zadań, będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu Aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przekazał zdającym życzenia:

(czytaj życzenia prezesa NRA)

Zachęcamy do okazywania wsparcia zdającym poprzez użycie nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku, która jest dostępna na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry