"Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich" adw. Kamila Gorzelnika

Nakładem wydawnictwa C.H.Beck ukzały się "Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne" autorstwa adw. Kamila Gorzelnika. Publikacja uzyskała patronat NRA oraz Biblioteki Palestry.

Książka jest skierowana do szerokiego grona czytelników: aplikantów radcowskich, aplikantów adwokackich oraz osób, które przygotowują się do egzaminów zawodowych w trybie poza aplikacją. Zawiera 105 kazusów z prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego. Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie spotkać podczas kolokwium z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego czy administracyjnego w trakcie aplikacji oraz egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Polecenie w kazusie odpowiada zadaniom określonym w ustawie – Prawo o adwokaturze lub ustawie o radcach prawnych.

Adw. Kamil Gorzelnik posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego. Jego obszar specjalizacji obejmuje IPO, SPO, emisje akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych. Ukończył z wyróżnieniem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane przez university of Cambridge oraz UW.

(zobacz książkę na stronie wydawnictwa)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry