KE: Polska nadal musi pracować nad niezależnością wymiaru sprawiedliwości

Komisja Europejska opublikowała coroczne sprawozdanie na temat praworządności w państwach członkowskich. Sprawozdanie zawiera zalecenia skierowane do poszczególnych państw. Zdaniem Komisji Europejskiej, w Polsce nadal zagrożona jest niezależność wymiaru sprawiedliwości.

W sprawozdaniu przeanalizowano rozwój sytuacji w czterech kluczowych obszarach praworządności: wymiar sprawiedliwości, system antykorupcyjny, pluralizm i wolność mediów oraz kwestie instytucjonalne związane z mechanizmami kontroli i równowagi.  

Rekomendacje dla Polski dotyczą m.in.:

- oddzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego;

- zapewnienia niezależności prokuratury od rządu;

- wzmocnienia zasad uczciwości poprzez ustandaryzowanie zasad lobbingu i oświadczeń majątkowych;

- zapewnienia niezależnych i skutecznych zasad ścigania działań korupcyjnych, szczególnie na wysokim szczeblu;

- zapewnienia uczciwych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur udzielania koncesji dla mediów;

- wzmocnienia niezależności mediów publicznych;

- wzmocnienia działań następczych po kontrolach Najwyższej Izby Kontroli;

- wzmocnienia europejskich standardów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i instytucji praw obywatelskich.

Czytaj więcej: https://tiny.pl/wh94d

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry