KE wszczyna wobec Polski postępowanie dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

Naczelna Rada Adwokacka otrzymała informację z CCBE, że Komisja Europejska wszczyna wobec Polski postępowanie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

(czytaj informację w j. angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry