Kolejny tydzień Tour de Konstytucja za nami

Za nami kolejny etap Tour de Konstytucja.

O godności rozmawiali 5 lipca na Przystanku Tour de Konstytucja w Chodzieży: Robert Hojda, prof. Zdzisław Kędzia, Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i adw. Karol Żądło z Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

6 lipca w Buku  rozmawiano o wartościach i Konstytucji, były quizy, animacje dla dzieci i wspólne śpiewanie.  Na tym przystanku stawili się m.in. adw. Maria Gutowska-Ibbs – doktor nauk o zdrowiu, Robert  Hojda (Arizona)  - założyciel i prezes Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, organizator projektu Tour de Konstytucja, Bartłomiej Przymusiński - Sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, Rzecznik prasowy i prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Zdzisław Kędzia - profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Artur Matkowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald, członek Lex Super Omnia, Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w latach 2009-2021, Monika Frąckowiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda, wiceprezes  Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział Poznań oraz Sławomir Majdański - przewodniczący  Komitetu Obrony Demokracji Region Wielkopolska.

7 lipca Tour Bus zatrzymał się w Koninie. Wśród zaproszonych gości: prof. Zdzisław Kędzia, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska i Danuta Przywara, którzy o godności człowieka opowiedzieli z trzech perspektyw: prawnej, psychologicznej i socjologicznej. Wystąpili też lokalni aktywiści i aktywistki m.in. z Akademii Demokracji w Koninie, M-Lab Konin Młodzi Ambasadorzy Klimatu i Stowarzyszenie Młodzi Lokalsi, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie działalności społecznej i obywatelskiej.

W Ostrowie Wielkopolskim o konstytucji rozmawiano 8 lipca. Ostrów Wlkp. odwiedzili: prof. Zdzisław Kędzia, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Danuta Przywara, Robert Hojda, sędzia Olimpia Małuszek oraz adw. Anna Karwowska-Bednarek. Goście przybliżyli prawa gwarantowane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

9 lipca przystanek Namysłów. Goście wraz z mieszkańcami spotkali się by rozmawiać o konstytucji w świetle art. 30 Konstytucji RP i art. 1 Karty Praw Podstawowych. Namysłów odwiedzili: Danuta Przywara, Waldemar Żurek, prok. Małgorzata Adsmajtys, ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, prof. Zdzisław Kędzia oraz prok. Jarosław Onyszczuk i Dariusz Koryluk.

Z Namysłowa bus wyruszył do Kluczborka. Rozmowy o Konstytucji, demokracji i prawach człowieka dopełniały występy muzyczne Kacpra Esnera "KAPEER".

10 lipca Tour de Konstytucja zawitało do Olesna i Lublińca.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski