Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego SA KIG


Nakładem wydawnictwa C.H. Beck, w serii Duże Komentarze Becka, ukazał się komentarz do Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy KIG pod redakcją adw. Macieja Łaszczuka i adw. prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego. Współautorami Komentarza są również dr Witold Jurcewicz, adw. dr Rafał Morek, adw. Justyna Szpara i dr Maciej Tomaszewski.

Jest to pierwszy wydany komentarz do regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, najstarszego funkcjonującego sądu polubownego w Polsce.

Zamierzeniem autorów było, aby książka ta służyła przede wszystkim jako pomocny przewodnik po Regulaminie, zwłaszcza dla tych, którzy jako pełnomocnicy stron, a także jako arbitrzy, uczestniczą w sporach arbitrażowych. Z pewnością będzie ona również pomocna dla wszystkich pozostałych osób zainteresowanych arbitrażem, w tym studentów i aplikantów.

Z treści Komentarza wynika, że jego autorzy odnoszą się przede wszystkim do postępowania arbitrażowego na podstawie Regulaminu gdy miejscem arbitrażu jest Polska, a zatem, gdy ma zastosowanie polskie prawo arbitrażowe. Nie brak jednak odniesień do sytuacji, które mogą mieć miejsce, gdy z woli stron, miejsce arbitrażu na podstawie Regulaminu znajduje się w innym państwie.

Autorzy omawiają porównawczo regulacje prawne arbitrażu w innych krajach, regulaminy innych instytucji arbitrażowych oraz orzecznictwo krajowych i zagranicznych sądów państwowych.

(zobacz na stronie wydawnictwa)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski