Komisja sejmowa przyjęła senacką poprawkę o kpc

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, która obradowała 3 lipca br. przyjęła senacką poprawkę o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. 

Posłowie po długiej dyskusji jednomyślnie zaakceptowali poprawkę oznaczoną w druku senackim 1196Z numerem II.3 o treści: „w art. 1 skreśla się pkt 38”.

O poparcie poprawki postulowała Naczelna Rada Adwokacka, która wystosowała do posłów petycję w tej sprawie. Pod petycją w ciągu kilku dni podpisało się ponad 3,4 tys. osób.

W posiedzeniu Komisji Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Rafał Dębowski, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Dariusz Goliński, adw. Karol Pachnik.  

Tego samego dnia obradowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rozpatrywała sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Podkomisja proponowała wprawdzneie do ustawy przepisu o możliwości przedłużania okresu aplikacji przez okręgowe rady adwokackie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak ciąża czy zły stan zdrowia. Komisja nie zgodziła się na wprowadzenie tej poprawki. W posiedzeniu komisji udział brał adw. Rafał Dębowski.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry