Komisje CCBE o wyzwaniach używania sztucznej inteligencji w pracy małych kancelarii

Wspólne posiedzenie działających przy CCBE Komisji: IT oraz Przyszłości Zawodu Prawnika i Usług Prawniczych odbyło się zdalnie 27 września 2021 r. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono raport na temat barier i możliwości związanych z używaniem narzędzi do przetwarzania języka naturalnego w ramach działalności małych kancelarii.

Raport opracowany jest w ramach projektu "Sztuczna Inteligencja dla Prawników" (AI4Lawyers) realizowanego przez European Lawyers Foundation oraz Council of Bars and Law Societies of Europe.

Przetwarzanie języka naturalnego (którym posługują się ludzie, np. angielski, francuski, hiszpański czy polski) na język formalny (np. język programowania) i odwrotnie, zwłaszcza w kontekście specyfiki języka prawniczego, niesie ze sobą wiele nowych wyzwań.

W raporcie zwrócono przede wszystkim uwagę na konieczność przestrzegania już obowiązujących w tym zakresie regulacji, w szczególności dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej oraz zasad przetwarzania danych osobowych.

Z przedstawionych analiz wynika, że poziom prac nad rozwiązaniami wykorzystującymi możliwości obliczeniowe obecnych komputerów do analiz językowych jest znaczny. W przypadku języka angielskiego dokładność analiz tekstu może sięgać nawet 80%. Niestety, jednym z istotniejszych czynników utrudniających implementację wielu rozwiązań są bariery dotyczące różnych stopni trudności języków urzędowych świata. Najpoważniejsze trudności dotyczą rozpoznania znaczenia określonych wyrażeń, co utrudnia (lub uniemożliwia w niektórych przypadkach) komputerom odczytanie kontekstu, a nawet znaczenia określonych sformułowań. Dodatkowe trudności powoduje specyfika języków prawnego oraz prawniczego. Przez to praca z dokumentami w niektórych językach, o bardziej skomplikowanej składni, może być niemożliwa.

Niestety, nawet przy obecnym poziomie postępu technologicznego, możliwości wykorzystania tego rodzaju narzędzi działających w języku polskim wydają się bardzo ograniczone. Nie stanowi to jednak przeszkody w wykorzystywaniu narzędziu wspomagających organizację pracy, których zakres funkcjonalności zależy od profilu działalności każdego prawnika.

adw. Bartłomiej Trętowski

Więcej o wyzwaniach i możliwościach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w raporcie:

(czytaj raport w j. angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry