Kongres Prawników Polskich - podsumowanie publicystki DGP

Nie cichnie dyskusja na temat Kongresu Prawników Polskich. Analizę debaty przeprowadziła red. Małgorzata Kryszkiewicz w ostatnim „Prawniku” - magazynie Dziennika Gazety Prawnej.

- (…) niezawisłość sędziowska nie może być postrzegana tylko przez pryzmat praw sędziego i jego atrybutów, lecz także przez pryzmat obowiązków, które wynikają z konstytucyjnego prawa obywateli do sprawiedliwego, bezzwłocznego orzeczenia wydanego przez niezawisły i bezstronny sąd. – czytamy w artykule „Gdzie jest centrum wymiaru sprawiedliwości”.

Czytaj cały artykuł

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry