Konkurs FBE nt. e-dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Europejska Federacja Adwokatów (FBE) zaprasza adwokatów do udziału w konkursie LegalTech. Tematem jest „e-Access to justice”.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wskazać, w jaki sposób cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości może zwiększyć efektywność systemu prawnego i ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości. FBE zachęca do przedstawienia nie tylko teoretycznych , ale też praktycznych, a nawet technicznych możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii.

Konkurs ma dwa etapy:

I (online) przesłanie preznetacji/filmu do 31 marca 2022 r.

II (stacjonarny) finaliści wybrani przez jury wygłoszą przemówienia podczas Kongresu Generalnego FBE w Sofii (23-25 czerwca br.).

Uczestnikiem może być jedna osoba lub zespół do trzech osób. Co najmniej jedna osoba w zespole musi być prawnikiem reprezentującym Radę Adwokacką zrzeszoną w FBE, pozostali członkowie mogą być informatykami, programistami, ekspertami UX lub przedstawicielami innych obszarów.   

Celem konkursu jest zachęcenie prawników do innowacyjnego myślenia i zaangażowania we wdrażanie nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości. 

Więcej infomracji o konkursie znajduje się pod linkiem: http://www.fbe.org/international-legaltech-competition/

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry