Kościół katolicki wobec kary śmierci - książka dr. T. Snarskiego


W prestiżowej serii wydawniczej Biblioteka Więzi ukazała się interdyscyplinarna monografia autorstwa adwokata dra Tomasza Snarskiego pt. Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią.

Książka jest zadedykowana pamięci zmarłego w listopadzie ubiegłego roku adw. prof. Jarosława Warylewskiego, który był orędownikiem idei humanizmu w prawie karnym oraz stanowczym przeciwnikiem kary śmierci.

Tomasz Snarski omawia katolicki sprzeciw wobec karania śmiercią z perspektywy najważniejszych argumentów prawnych, filozoficznych i teologicznych. Próbuje też wyjaśnić aktualne, radykalnie abolicjonistyczne stanowisko Kościoła w kwestii kary głównej, które zmieniało się na przestrzeni wieków. Stawia także pytania o wyzwania, jakie przed prawem karnym stawia katolicki abolicjonizm i idea miłosierdzia.

Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków Pomorskiej Izby Adwokackiej W Gdańsku.

Informacje o publikacji na stronie Wydawnictwa Więź: (zobacz stronę)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry