Kwestionariusz dla prawników prowadzących postępowania grupowe

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące dochodzenia roszczeń zbiorowych w państwach członkowskich UE. Prawnicy posiadający doświadczenie w tym zakresie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza do 15 sierpnia 2017 r. 

Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczą praktycznych informacji na temat doświadczeń osób, które uczestniczyły jako strony lub pełnomocnicy w postępowaniach grupowych.

Kwestionariusz jest dostępny na poniższej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry