Kwestionariusz dot. usprawnienia współpracy sądowej ws cywilnych i handlowych w UE

Przedstawiamy kwestionariusz konsultacji publicznych dotyczący usprawnienia współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w UE, zachęcając do jego wypełnienia. 

Komisja Europejska 8 grudnia 2017 r. uruchomiła Konsultacje publiczne dotyczące usprawnienia współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w UE (zmiana rozporządzenia (WE) 1393/2007 w sprawie doręczania dokumentów i rozporządzenia (WE) 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów). W tym celu KE przygotowała kwestionariusz dotyczący w/w rozporządzeń, dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej w zakładce "konsultacje".

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi na adres nra@nra.pl w terminie do 8 lutego.

(zobacz pismo przewodnie)

(zobacz kwestionariusz w wersji pdf)

(zobacz stronę internetową kwestionariusza)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry