Laureaci konkursu "Sędzia Europejski" 2015


Doroczne spotkanie Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników odbyło się 8 kwietnia w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Wręczono nagrody laureatom 15. edycji Konkursu „Sędzia Europejski”. 

Patronat nad Konkursem sprawują: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Torbjørn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy.

Tytuł Honorowy „Sędzia Europejski 2015” otrzymali:

w kategorii Sądów Rejonowych: sędzia Ewa Felińczak,

w kategorii Sądów Okręgowych: sędzia Dariusz Mazur,

w kategorii Sądy Apelacyjne: sędzia Aleksandra Janas,

w kategorii Wojewódzkie Sądy Administracyjne: sędzia Ewa Cisowska-Sakrajda.

Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, podkreślając, że sędziowie nie powinni mieć żadnych obaw przed opieraniem swoich orzeczeń na Konstytucji, która jest naszym prawem, tak samo, jak częścią naszego systemu prawnego jest prawo europejskie.

Spotkanie prowadził prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Przybliżył on m.in. historię, cele i sposoby działania sekcji, jak również historię Konkursu „Sędzia Europejski”.

Laudację wygłosił, jako przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Lech K. Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego. Wskazał na wyjątkową zgodność jury co do tego, które ze zgłoszonych uzasadnień orzeczeń powinny zostać nagrodzone. Zauważył, że wśród sędziów wzrasta zainteresowanie orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i coraz częściej sięgają oni w uzasadnieniach swoich orzeczeń do unormowań konstytucyjnych, prawa unijnego i międzynarodowego, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przy tym jest to nie tylko umiejętność przywołania, ale też sięgania do tych unormowań w sposób twórczy. Podsumowując wskazał, że wszyscy sędziowie polscy są sędziami europejskimi.

Podczas drugiej części spotkania gość specjalny, Andrzej Seremet, prokurator generalny w stanie spoczynku, wygłosił referat pt. „Niezależność prokuratury i prokuratorów doświadczenia z lat 2010-2016 i refleksje na przyszłość”. Podzielił się on swoimi doświadczeniami i refleksjami co do tego, w jakim kierunku powinny zmierzać regulacje konstytucyjne oraz ustawowe regulujące ustrój i zasady działania Prokuratury. Dyskusję, w ramach naukowej części spotkania, prowadził prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry" oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej reprezentował adw. Paweł Osik.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/