Lektura obowiązkowa dla każdego prawnika

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wydawnictwem ARCHE s.c. opracowują serię wydawniczą tekstów, które miały przełomowe znaczenie dla współczesnego prawoznawstwa.

W najbliższych planach wydane zostaną pozycje:

Gustaw Radbruch „Pięć minut filozofii prawa” (w tym „Pięć minut filozofii prawa (1945), „Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo” (1946), „Ustawa i prawo” (1947), „Projekt posłowia do Filozofii prawa” (1947)

Lon L. Fuller „Sprawa grotołazów” (1949)

Olivier W. Holmes „Ścieżka prawa” (1897)

Roscoe Pound „Prawo w książkach i prawo w działaniu” (1910)

Emil Lask „Filozofia prawa”(1905)

Hermann Kantorowicz „Walka o naukę prawa” (1905)

Arthur Kaufmann „Od prawa natury i pozytywizmu prawniczego do hermeneutyki prawniczej” (1975)

Ralf Dreier „Pojęcie prawa” (1986)

Robert Alexy „Natura filozofii prawa” (2004)

Ronald Dworkin „Trudne przypadki” (1975)

Publikacje z kręgu kultury civil law i common law mają stanowić cenną pomoc w kształceniu studentów prawa jak i aplikantów różnych profesji prawniczych. Do wszystkich tekstów dołączone będą obszerne komentarze.

Pomysłodawcy serii wydawniczej zachęcają kancelarie prawne do współfinansowania projektu. Szacunkowy koszt wydania jednego tomiku w liczbie ok. 500 egzemplarzy kształtuje się na poziomie 7000-10000 złotych. Więcej informacji na temat współfinansowania projektu można uzyskać pod numerem telefonu 58 523 28 62 lub mailowo: wjeznach@prawo.ug.edu.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry