List ławników-sędziów społecznych do Prezydenta RP

Krajowa Rada Sędziów Społecznych wystosowała list do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o rozważenie możliwości zmian niektórych zapisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw zmierzających do przywrócenia i poszerzenia udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości. Zdaniem sygnatariuszy, obecnie dokonane zmiany nie w pełni odzwierciedlają oczekiwania społeczeństwa, także w kwestii środowiska sędziów zawodowych. 

Ławnicy-sędziowie społeczni przedstawiają w liście własne postulaty wynikające z ich obserwacji i oczekiwań związanych z udziałem obywateli w polskim wymiarze sprawiedliwości, które zostały między innymi przedstawiane na Pierwszej Konferencji Ławniczej w Warszawie. Deklarują także, że Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych z zaangażowaniem włączy się w proces zmian wymiaru sprawiedliwości z udziałem obywatela. Stowarzyszenie skupia ławników całego kraju, ma kilka oddziałów, a jego członkowie to także prawnicy, ekonomiści, socjologowie, inżynierowie, technicy, doktorzy nauk, a także profesorowie. 

(czytaj list)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry